a b c d dz e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z
# Názov piesne
1 A hrdlička hrkútala
2 Aký je to svit (Pre klavír, Pre klavír)
3 Anjel sa zjavuje pastierečkom
4 Búvaj, dieťa krásne (Pre akordeón, Pre heligónku)
5 Byla cesta, byla ušlapaná
6 Byla cesta, byla ušlapaná
7 Čas radosti
8 Čas radosti
9 Čas radosti, veselosti
10 Čas radosti, veselosti
11 Chtíc, aby spal
12 Chtíc, aby spal
13 Co to znamená
14 Co to znamená
15 Čo znamená tá premena
16 Daj, Boh, šťastia tomu domu
17 Daj, Boh, šťastia tomu domu
18 Daj, Pán Boh, večer
19 Dědečku, dědečku, koleda
20 Dej Bůh štěstí tomu domu
21 Dej Bůh štěstí tomu domu
22 Dej Bůh štěstí tomu domu
23 Den přeslavný jest k nám přišel
24 Den přeslavný jest k nám přišel
25 Dieťa krásne
26 Dnes v Betleheme
27 Dnes v Betleheme
28 Dnešný deň sa radujme
29 Dnešný deň sa radujme
30 Do hory, do lesa
31 Do hory, do lesa
32 Do hory, do lesa
33 Do hory, do lesa
34 Do hory, do lesa
35 Do mesta Betléma
36 Do mesta Betléma
37 Dobrá novina
38 Dobrá novina, šťastná hodina
39 Dobrý pastier sa narodil
40 Dobrý pastier sa narodil
41 Dobrý pastýr sa narodil
42 Dobrý pastýr sa narodil
43 Ej, bratríčku, už je čas
44 Ej, pastieri dlho spíte
45 Ej, tam spod Tater
46 Gwiazda jasna zašvjyčyla
47 Hej, Bárto s Ondráškem
48 Hej, Bárto s Ondráškem
49 Hle, hle, támhle v Betlémě
50 Hle, hle, támhle v Betlémě

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú