Červené jabĺčko v oblôčku mám

1. 
Červené jabĺčko v oblôčku mám, 
koho rada vidím, tomu ho dám.
[:A ja ťa, môj milý, veľmi milujem, 
ja ti to jabĺčko z lásky darujem.:]

2. 
Krájajte mi, mamko, drobný šalát, 
lebo ja nemôžem v noci spávať.
[:Len malú chvíľočku na svitaní, 
keď milý zanechá milovaní.:]

Červené jabĺčko

Červené jabĺčko

Červené jabĺčko v oblôčku mám


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú