Čerešničky, čerešničky

1. 
Čerešničky, čerešničky, čerešne,
vy ste sa mi rozsypali po ceste.
[:Kto vás nájde, ten vás pozbiera,
ja som mala včera večer frajera.:]

2. 
Bol to šuhaj maľovaný, jak ruža,
toho som si vyvolila za muža,
[:ani by mu robiť nedala,
len by ťa pre krásu doma chovala.:]

3. 
Ako ružu, ako ružu červenú,
bola bych mu jeho ženu milenú,
[:ja bych bola jako lelija,
a on moja ruža, ruža červená.:]

4. 
A keď bych ho, a keď bych ho dostala,
potom by som sa mu veru vysmiala,
[:robiť buďe a ja tancovať,
preca si ja len viem chlapca vychovať.:]


alebo:
1. 
Čerešničky, čerešničky, čerešně,
vy ste sa ně rozsypaly na cestě.
[:Kto vás najde, kdo vás posbirá,
já som mala včera večer frajira.:]

2. 
Byl to frajír malovaný, jak růža,
teho sem si vyvolila za muža.
[:Ani bych mu robiť nedala,
enom jako růžu bych ho chovala.:]

Čerešničky, čerešničky

Čerešničky, čerešničky


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú