Pod horou, pod horou

1.   
[:Pod horou, pod horou, čierne psíča breše,:]
[:susedovie Mara, susedovie Mara neradá sa češe.:]

2.   
[:Neradá sa češe, neradá umýva,:]
[:ten Paľo Paľovie ten Paľo Paľovie
rád sa za ňou díva.:]

3.   
[:Poďže sem, poďže sem, nech ťa ja učešem,:]
[:takým hrebenčekom, takým hrebenčekom,
čo kravičky češem.:]

4.   
[:Čo kravičky češem, koníčky umývam,:]
[:takým ťa ja Mara, takým ťa ja Mara,
takým ťa učešem.:]

Pod horou, pod horou

Pod horou, pod horou

Pod horou, pod horou

Pod horou, pod horou

Pod horou, pod horou


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú