Oči, oči, čierne oči

1. 
[:Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť.:]
[:Nechcú spať, nechcú spať, len po fraji chodiť.:]

2. 
[:A ja som ti povedala, povedala dávno::]
[:Nechodievaj do nás, lebo chodíš darmo.:]

3. 
[:Darmo chodíš, darmo chodíš, darmo do nás kráčaš,:]
[:darmo si čižmičky vo vodičke zmáčaš.:]

4. 
[:Oči, oči, čierne oči, učte sa samé spať,:]
[:kdeže ja vám budem tých frajerov hľadať?:]

5.
[:Povedala som ti predsa v zime i v jeseni.:]
[:že ty nebudeš mať zo mňa mladej ženy.:]

6.
[:Oči, oči, čierne oči, čo ste urobili.:]
[:Keď ste pre jedného všetkých opustili.:]

Oči, oči, čierne oči

Oči, oči, čierne oči


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú