Az a szép, az a szép

Maďarská ľudová pieseň

1.
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, 
akinek a szeme kék. 
Lám az enyém, lám az enyém sotétkék, 
mégsem vagyok a babám nak elég szép. 
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme fekete.

alebo:

1.
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.
Csodaszép, csodaszép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.
[:Lám az enyém, lám az enyém sötétkék,
Mégse vagyok a babámnak elég szép,
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.:]

2.
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.
Csodaszép, csodaszép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.
[:Bár az enyém nem egészen sötétkék,
Mégis ragyog, ha beáll a sötétség,
Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék,
akinek a szeme kék.:]

Az a szép, az a szép

Az a szép, az a szép


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú