Kapura, kapura

1. 
Kapura, kapura, na kapure rače.
Zochabil me frajir, teraz za mnu plače.
[:Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma,
že ja mu najlepšia frajiročka bula.:]

2. 
Kapura, kapura, na kapure rigeľ.
Zochabil me frajir, v tom je veľký figeľ.
[:Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma,
že ja mu najlepšia frajiročka bula.:]

3. 
A kedz me zochabil, šak ja tomu rada,
ňebudzem ja chodzic jak chustočka bľada.
[:Hej, jak chustočka bľada, hej, jak trava želena,
len budzem ja chodzic jak ruža červena.:]

4.
Mamko moja ľuba, co ze mnu robice,
kvitňem vam jak ruža, vi me zatracice.
Nebudzem ja chodzic jak chustočka bľada.
[:Hej, kvitňem vam jak ruža, hej, jak ten ružovi kvet,
mamko moja ľuba, ňezatracce mi svet.:]

Kapura, kapura

Kapura, kapura


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú