Goraľu, cy či ňe zaľ

1.
Goraľu, cy či ňe zaľ, odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk ľasof i haľ, i tyk potokof střebřystyk (přecystyk).
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

2.
I goraľ na gory spožyral, i lzy renkavem učyral.
I gory opuščič třeba, dľa hľeba, paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

3.
Goraľu, vroč še do haľ, bo tam ostali ojcovje.
Ke pudžes v daľeki kraj, kto šnimi bedže, to kto vje.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

4.
I goraľ jak džecko place, mozno juz ňezobace.
Švjyrkovyl ľasof i haľ, plac sobje, goraľu plac.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

5.
Vžon goraľ ze sobom skřipce, převloki svoje i krpce.
I posel v daľeki kraj, graj sobje, goraľu, graj.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

6.
Zalomjyl rence i vzdyha, droga moja, povedžal sčiha.
Bo džyfce opuščič třeba, dľa hľeba paňe, dľa hľeba.
[:Goraľu, cy či ňe zaľ, goraľu, vroč še do haľ.:]

o - čítaj niečo medzi o a u
- obyčajne sa spievajú iba prvé dve slohy

- převloki = remence - širšie pásy so zapínaním na 2-3 pracky nad krpcami
- švjyrk - červený smrek

 

 

 

Goraľu, či ti nie je ľúto

1.
Goralu,či ti nie je ľúto odchádzať z rodného kraja.
Smrekových lesov i hôľ, i tých potokov striebristých (prečistých)
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

2.
I goral na hory pozrel a utieral slzy rukávom.
I hory opustiť treba, kvôli chlebu, pane, kvôli chlebu.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

3.
Goralu, vráť sa do hôľ, lebo tam zostali rodičia.
Keď pôjdeš do ďalekého kraja, kto s nimi bude, kto to vie?
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

4.
I goral ako dieťa plače, možno už neuvidím.
Smrekové lesy i hole, poplač si, goraľu poplač.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

5.
Vzal si goral so sebou husle, svoje remence a krpce 
i odišiel ďaleko do svetaa, hraj si, goralu, hraj.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

6.
Zalomil rukami a vzdychá, drahá moja, povedal sticha,
Pretože dievča opustiť treba, kvôli chlebu, kvôli chlebu.
[:Goralu, či ti nie je ľúto, goraľu, vráť sa do hôľ.:]

Goraľu, cy či ňe zaľ

Goraľu, cy či ňe zaľGoraľu, cy či ňe zaľ

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú