Počekaj mňa milyj na labirskym mosti

1. 
Počekaj mňa milyj na labirskym mosti,
[:pišľu tobi pismo na rybjačim chvosti.:]

2. 
Ne jedna rybočka popid mist perejšla,
[:ale ani jedna pismo mi nenesla.:]

3. 
Pisala bym tobi, kebys znav ľubity,
[:ale ty sja bojiš ku mi pritulity.:]

4. 
Dobri tobi dobri, z mene sja smijaty,
[:bo znaš, že miž ľuďmi haňba ciluvaty.:]

Počekaj mňa milyj na labirskym mosti


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú