Od Prešova draška nova

1.
Od Prešova draška nova šumňi vykladana,
ide po ňij moja mila smutna vyplakana.
[:Ide, ide, vyplakana, ručky zalamuje,
že jej frajir dneskaj večur na vojnu rukuje.:]

2.
Neplač, neplač frajiročko, moje poťišyňa,
šyjut na ňa u kasarňi nove obľečiňa.
[:Šyjut, šyjut, novy šaty, aňi nemirjajut,
ach Bože mij, dušo moja, či na ňa pristanut.:]

3.
A ked na ňa, a ked na ňa, toty nepristanut
dam si šyti druhyj muňďur z novoho kaflanu.
[:Dovhyjj maňťir, žolty šňury i byly remiňa, 
neplač, neplač, frajiročko - moje poťišeňa.:]

Od Prešova dražka nova


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú