Jak ja pri jarečku

1.
[:Jak ja pri jarečku sukienku rajbala,:]
[:ta baba šaľena mena mi davala.:]

2.
[:Ty babo šaľena nedavaj mi mena,:]
[:ja nemožu byti tvoho syna žena.:]

3.
[:Tvoho syna žena i tvoja nevista,:]
[:bo ja divka šumna, vydam ša do mista.:]

4.
[:Bo ja divka šumna, nemam paru ani,:]
[:vydam ša do mista, bude z mene pani.:]

5.
[:Vydam ša do mista za pana dakoho,:]
[:a ty babo pestuj synačka svojoho.:]

Jak ja pri jarečku


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú