V záhradke za potokom

1. 
[:V záhradke za potokom sedelo dievča s chlapcom.:]
[:Záhradka malička, v nej rastú jabĺčka,
môj milý, jedno dám, pretože ťa rada mám.:]

2. 
[:Keď oni vždy tam prišli, do trávy si tam ľahli.:]
[:Vtáčkovia spievali, oni sa milovali,
ľúbili do pol noci, nebolo im pomoci.:]

3.
[:Mesiac aj hviezdy taky skryli sa za oblaky.:]
Milenka, dobrú noc, nie je nám žiadna pomoc,
nastal nám lúčenia čas, zajtra sa zídeme zas.:]


alebo:
V záhrade za potokom

1. 
[:V záhrade za potokom sedela deva s hochom,:]
[:záhradka malička, v nej rastú jabĺčka
a já ti z nich jedno dám, pretože ťa rada mám.:]

2. 
[:Sedeli do deviatej, sedeli do desiatej,:]
[:vtáčkovia spievali, oni se líbali, carára,
líbali do pol noci, nebolo im pomoci.:]

3.
[:Keď bolo po polnoci o jednej hodine,:]
má milá dobrú noc, neni žiadna pomoc,
dnes je už na spanie čas, zajtra sa zídeme zas.:]

4.
[:Čakala do deviatej, čakala do desiatej,:]
[:on jej poslal správu, že má inú devu,
že on má inú devu, čo žiada odmenu.:]

V záhradke za potokom


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú