Vtedi ši mi mila

1.
Vtedi ši mi mila, od dzeki odpadla, 
[:kedz ši pri kosceľe, kedz ši pri kosceľe 
medovňik ukradla.:]
 
2.
Ja ho ňeukradla, mňe ho darovaľi,
[:ňetaj še Haňičko, ňetaj še Haňičko, 
šak ce nahaňaľi.:]

3.
Šak ce nahaňaľi, pres želene luki,
[:tak ši mi posciskal, tak ši mi posciskal,
mojo bile ruki.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú