Vohľadi

1.
Ceple dňi už prešli a žimne prichodza, 
ktore še chcu ženic, po vohľadoch chodza, z večara.

2.
Choľem bi me prišol, kamarat zavolac, 
žebi mi z ňim išol ščejsce oprobovac, k dzivčecu. 

3.
Vžal som sebe pipku, obľekol huňanku, 
torbečku na pľeco a pujdzeme Janku, probovac. 

4.
Ešči sme poštretľi na draže bačika, 
chcem sebe zakuric, pital som švabľika, pripaľic.

5.
A kedz sme tam prišľi, do oblaka kukľi,
z veľikeho šmichu, dobre sme ňepukľi, do čista. 

6.
Stari pipku žmoľil, dzivka višivala
a stara v pojsceľi, tak bľichi lapala, čertovske.

7.
Ešťi som ľem zrobil do prikľeta kroku,
takoj som uderil z hlavu do firštoku, sumene. 

8.
A v totim prikľece cmota jak v komiňe, 
spadľi sme do šapľa dze buľi pomije, pre šviňe. 

9.
Dzvere še otvora, stari na nas kuka, 
co še tam vaľace, šak poce do dnuka, do chiži.

10.
Stari, dobri človek, hňedz nahaňa staru, 
noľem priňeš chľeba i kušťičko cmaru, pre hojsci. 

11.
A jak tam šedzime, coškaj še tam duri, 
a v totej pojsceľi, ňešu vajca kuri, pre dzeci.

12.
Zbohom, dobre ľudze, naj še vam tu dari, 
zabijajce bľichi od žimi do jari, z varechu.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú