V nedzeľu rano bili dzeň

1.
V nedzeľu rano bili dzeň, 
vstavaj Haničko klajsc oheň.
Klajsc oheň vstavala, Janička volala, 
vstavaj Janičku, bo už dzeň. 

2.
Kedz še Janičko zobudzil, 
košuľku sebe prerucil.
Košuľku ľenovu, vičeral za novu, 
čekaj me Hančo tam dolu. 

3.
Kedz ti chceš Janču gazdovac, 
statečki treba nachovac.
Statečki nachovac i dzivče ľubovac
a ňe po nococh bojovac.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú