V našim sadze rošňe

1.
[:Rozmarija citrus, ňechudz do nas Mikluš,:]
ľem ti pric Janičku, šejahoja,
maš pirko v harčičku. 

2.
[:V našim sadze rošňe šľiva neščeštľiva,:]
ňemožem utrimac, šejahoja,
do roka frajira.

3.
[:A jak ten muj ocec totu šľivu zecal,:]
takoj še mi frajir, šejahoja,
na večar obecal.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú