Išla žena ku spovedzi

1.
Išla žena ku spovedzi, 
taj popovi hvarela, 
že ona na frajira
až do rana ľubila. 

2.
Štiri razi Pane Otče, 
pobočkala ja jeho, 
pobočkaj piati raz, 
tak jak popa svojeho. 

3.
Teraz ja ce rozhrešujem, 
nehreš dzivče už vecej, 
kedy ľubic budzeš, 
taj ľub popa najvecej. 

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú