Pán Boh nám pomáhaj fašange začínať

Čerín, Podpoľanie

1. 
Pán Boh nám pomáhaj
fašange začínať,
žebi nás veďeli
ďieučence spomínať.

2.
Keď páľenki ňeňi,
o Jezu, o Jezu,
už páľenku vezú,
už páľenku vezú.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú