Paľenočko šestro

Budkovce, Zemplín

1.
[:Paľenočko šestro, ňepijem ce češto.:]
Ej, na každi frištočok, na každi frištočok,
jeden poharičok.

2.
[:Paľenka z pohara sklamala šuhaja.:]
Ej, šuhaj dzifčatko, a šuhaj dzifčatko,
pľače ňebožatko.

3.
[:Pila ja paľenki zo žeľenej skľinki,:]
Ej, vipilam pavuka, vipilam pavuka,
boľi me zo dnuka.

4.
[:Pila bi ja pila, vodi i ńe vodi.:]
Ej, červeneho vinka, červenoho vinka,
co ceče z jahodi.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú