Pálené mládencom, vínečko pannám

Záblatie, Trenčiansko

1.
[:Pálené mládencom,
vínečko pannám,:]
a vodu babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.

2.
[:Vínečko mládencom
a pivo pannám :/
barinu babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.

3.
[:Očištec mládencom
a nebo pannám:]
a peklo babám,
tím starím babám, babám,
tím starím babám.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú