Nepi, šuhajíčku

Záblatie, Trenčiansko

1. 
Nepi, šuhajíčku,
vínko, pálenečku,
len sa napi vodi,
tá ti neuškodí.

2. 
Pobíjaj, pobíjaj
ten sud, bednárečku,
a to len ten skoriej,
čo na pálenečku.

3. 
Kebi ja bol vedel,
že ja buden starí,
bol bich si odkladal
na den po grajciari.

4. 
Ale som ja na to
ani nepomislel,
ked som grajcar dostal,
prepit som ho išiél.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú