Fľašečka zaspala

Myslava, Abov

1.
[:Fľašečka zaspala, poharik ju budzi,:]
[:staň fľašečko hore a poc medzi ľudzi,
a poc medzi ľudzi.:]

2.
[:Paľenečka uju, už je v mojim bruchu,:]
[:už še mi ľigoce po mojim živoce,
po mojim živoce.:]

3.
[:Paľenečka ňe med, ľem je omedzena,:]
[:dzifka ňe červena, bo je viľubena,
bo je viľubena.:]

4.
[:Bo je viľubena na obidva strani,:]
[:co ju viľuboval šuhaj maľovani,
šuhaj maľovani.:]

5.
[:Šuhaj maľovani, ňedavaj mi hani.:]
[:bo ti do roboti z kijom nahaňani,
z kijom nahaňani.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú