Ej, páľenka s pohára

Pozdišovce, Zemplín

1. 
Ej, páľenka s pohára, ej, sklamala šuhaja,
a šuhaj dzifčatko, ej, plače ňebožatko.

2.
Hej, esčem ňevipila, ej, ľem, pohár paľenki,
už mi gambi stoja, na basom a lelki.

3.
Hej, eščim ňevipila, ej, ľem pohárik vina,
už mi gambi stoja, ej, pobośkaj frajira.

4.
Ej, a hore Vislokom ej, beží voda skokom,
čerkaju parobci, ej, pod našim oblokom.

5.
Ej, čerkace parobci, ej, do biloho rana,
ja gu vám ňevidu, ej, bo ja zverbovaná.

6.
Ej, bo ja zverbovana, ej, z milim do Ungvara,
uš štiri mešace, ej, jak ja ručka dala.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú