A či sa mi snívalo

1.
A či sa mi snívalo a či sa mi zdalo,
že moje potešenie pod oblôčkom stálo.

2.
Ej, kde by bolo stálo, bolo by volalo,
ej, bolo by si dvierka otvoriť kázalo.

3.
Ej, otvor, milá, otvor, už som dávno nebol,
ej, už som vaše dvierka otvárať zabudol.

4.
A keď si ty zabudol dvierka otvárati
a ja som sa zabudla s tebou zhovárati.

Z Očovej

A či sa mi snívalo


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú