Červený kacheľ biela pec

1. 
Červený kacheľ, biela pec
nevedela milá chleba piecť,
[:iba jednu kuru upiekla,
aj tá jej z pece utiekla.:]

2. 
Dolapila kuru na moste,
vyplatila ju tam po chvoste:
[:Prečo si sa, kura, nepiekla,
prečo si mi z pece utiekla?:]

Červený kacheľ biela pec


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú