Copyright

Všetky piesne, vrátane autorských piesní, ktoré sa na týchto stránkach nachádzajú môžete pre vlastnú potrebu tlačiť bez ďalšieho povolenia autorov. Iné spôsoby využitia všetkých súborov nachádzajúcich sa na týchto stránkach si vyžadujú súhlas autorov v písomnej forme. Medzi takéto "iné spôsoby využitia", ku ktorým je potrebný písomný súhlas autorov patria napríklad (ale nielen):

* publikovanie na CD ROMoch, či už samostatne, či spoločne s inými autorskými dielami

* "pribaľovanie" k iným produktom, aj keby tieto boli poskytované zdarma (napríklad v rámci reklamnej kampane a pod.)

* knižné publikovanie, či už samostatne, v rámci zborníkov, v časopisoch, alebo ďalších formách súhrnných publikácií

Všetky informácie zverejnené na tomto webe sú mojím vlastníctvom alebo vlastníctvom iných autorov. Pokiaľ nie je určené inak, všetky materiály na tomto webe sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie. Publikovanie informácií bez súhlasu je možné len za účelom propagácie stránok(Tlačové správy a pod.).

Podmienky použitia

Prístupom a používaním webových stránok Pesničky pre všetkých vrátane ich prehliadania, používania informácií v nich obsiahnutých, sťahovania materiálov, grafických a iných prvkov z týchto webových stránok súhlasíte s týmito podmienkami použitia:

* autor stránok Pesničky pre všetkých si vyhradzuje právo meniť, aktualizovať, pridávať alebo odoberať akékoľvek informácie na týchto stránkach,

* autor stránok Pesničky pre všetkých nie je zodpovedný za priame, nepriame alebo akékoľvek iné škody vyplývajúce z používania týchto stránok alebo iných stránok, na ktoré sa odkazuje,

* autor stránok Pesničky pre všetkých nemá na texty a melódie ľudových piesni žiadne autorské práva, na akékoľvek iné dáta, informácie, dokumenty a pod. obsiahnuté na tomto webe sa však vzťahujú autorské práva,

* užívateľ berie na vedomie, že stránky ako celok ako aj ich jednotlivé súčasti sú predmetom ochrany autorskými a príbuznými právami a inými právami duševného vlastníctva, prípadne ďalšími majetkovými právami ich oprávnených autorov. Užívateľ nesmie upravovať, publikovať, rozširovať, spracovať, prekladať, ani iným komerčným spôsobom využívať ktorúkoľvek súčasť webu pridanú autorom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Užívateľ - fyzická osoba smie kopírovať predmety ochrany v zmysle tohto článku iba pre svoju vlastnú osobnú potrebu a v súlade so zákonom. Tiež nie je povolené publikovať informácie a grafický materiál na iných www stránkach (osobných alebo komerčných) bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

Ochrana súkromia

Všetky informácie na týchto stránkach sú dostupné bez toho, aby ste nám museli o sebe poskytovať akékoľvek informácie. Určité osobné údaje (meno, kontaktné údaje) sú vyžadované iba v prípade vyplnenia kontaktného formuláru. Takto získané údaje slúžia výhradne na sprostredkovanie komunikácie s autorom stránok a nie sú poskytované tretím stranám.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú