Sponzori

Moje poďakovanie patrí:
*
Firme Delta Plastics, s.r.o. Banská Bystrica, Jozef Buvala - za finančný príspevok na upgrade stránok.
*
Firme DSi data s.r.o., Námestovo, ktorá sponzoruje webhosting týchto stránok.

*
Poteší ma, ak sa na tomto mieste objaví aj Vaše meno, či meno Vašej firmy,
ktorá finančne podporí rozširovanie obsahu stránok a pomôže zvýšiť ich informatickú hodnotu.
*
Za pomoc srdečne ďakujem!
Autor stránok.