Vážení návštevníci.

Aj keď sa mi darilo takmer 16 rokov udržať tieto webové stránky bezplatné, už v minulom roku, v roku 2017, som Vás musel požiadať o finančnú pomoc, aby som mohol zrealizovať niektoré zmeny, ktoré sa na stránkach objavili. Nie všetky zmeny sú už hotové, na viacerých sa ešte pracuje, no už dnes je z vyjadrenia firmy Avid známe, že prehrávanie notových záznamov na stránke bude, žiaľ, firmou spoplatňované.

Mám tieto dve možnosti. Buď prehrávanie na stránkach nebude a stránky zostanú bezplatné, alebo notové zápisy budú prehrávané a musím nájsť spôsob, ako získať financie na pokrytie týchto nákladov (cloudové úložisko, prípadne na úhradu prác, ktoré si na stránkach neviem urobiť svojpomocne  - naprogramovanie špeciálnych doplnkov a pod.)
Časom by mala byť k dispozícií aj transpozícia, no podľa vyjadrenia firmy len v rozmedzí +- 3 poltóny. Stále dúfam, že sa časom podarí presvedčiť firmu, aby transpozícia, tak ako v minulosti, fungovala v rozmedzí +- 12 poltónov.

Pretože nechcem stránky úplne spoplatniť, opäť som umiestnil na stránku „eurometer“ a chcem požiadať štedrých darcov, prípadne sponzorov, o dobrovoľný príspevok, ktorý by udržal tieto stránky aj naďalej „bezplatnými“. Eurometer zobrazuje predpokladané ročné náklady na chod stránok a výšku doterajších darov.  

Verím, že takýmto spôsobom sa mi podarí získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby aj naďalej zostali bezplatnými. V prípade, že suma na „eurometri“ dosiahne predpokladanú sumu nákladov na rok dopredu, bude tento „eurometer“ zo stránok odstránený.

Ak sa vám stránky páčia a chcete sa aj vy podieľať na ich ďalšom rozvoji, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na číslo účtu:
SK6109000000000054100170, VS0001,
Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186,
alebo môžete využiť platbu prostredníctvom PayPal, či objednaním umiestnenia vhodnej reklamy na stránke.

Vopred ďakujem všetkým darcom za ich finančnú podporu.


V roku 2018 finančne prispeli:
5. M. Buocik, 4. J. Hrubeš, 3. L. Bugan, 2. M. Zeman, 1. I. Hazucha