A vi páni, vi velkí páni

Trnavsko

1.
A vi páni, vi velkí páni,
prečo ste ma na vojnu zali,
[:tam mám strávit mladí vek,
škoda mojich mladích let,
zvädnú jako z bilej ruže kvet.:]

2.
Moj koníček pekní, havraní,
potkovenki ostro kuvaní,
[:moj koníček sa bojí, že v boji neobstojí,
gdo nám smutním rani zahojí.:]

3.
Zahojí nám slzu mamička
a modlidbu dobrá sestrička,
[:vetríček ich ofúka, milej srdénko puká,
zbohom, zbohom, šablička hrká.:]