Virásla mi ruža na kameňi

Hont

1.
Virásla mi ruža na kameňi,
už je milí, už je zalúbení,
[:na kameňi milí slzi leje,
otvor, milá, otvor, vaše dvere.:]

2.
Ja ťi dvere otvoriť ňemôžem,
ja ťi v tvojom žiali ňepomôžem,
[:keť si ti chcel, milí, k nám chodievať,
ňemal si k nám pajtášov voďievať.:]