A vy, páni muzikanti, zahrajte nám túto

1.
A vy, páni muzikanti, zahrajte nám túto,
[:potom túto, ešte túto, naposledy túto.:]

2.
Ten náš prvý družba, ten sa trochu rovná
[:boli by to hrable do našeho humna.:]