Za starú Břeclavú

1.
[:Za starú Břeclavú,:] [:u tej Boží muky.:]
[:Stojí tam cérečka,:] ]:zalamuje ruky.:]

2.
[:Zalamuje si je,:] [:za svoju hlavičkú.:]
[:Komus´ mňa zanechal,:] [:švarný šohajíčku.:]

3.
[:Zanechal jsem ťa já,:] [:enem Pánu Bohu.:]
[:Aby ses modlila,:] [:bych se vrátil domů.:]

4.
[:Šohaj z vojny jede,:] [:s hlavú porúbanú.:]
[:Zavaž mně ju, milá,:] [:naši nepoznajú.:]

5.
[:Mamička poznala,:] [:tatíček nemohel.:]
[:Tatíčku můj starý,:] [:já sem z vojny došel.:]