Ak sa ja nevydám

1.
Ak sa ja nevydám, budem mať dve mená,
jedno stará dievka a druhé Mariena.

2.
Ak sa ja nevydám o rok, o dva roky,
z Kostolian mládencom vybijem obloky.