Veru moje oči

1.
Veru moje oči nespali tej noci,
na druhú nebudú, ako hľadieť budú?

2.
Veru, moje oči, vy mne moc škodíte,
koho len vidíte, toho zaľúbite.

3.
Veru moje oči, moje sivé očká,
veď si ich namočím v noci do potôčka.

4.
V noci do potôčka a na deň do vody,
že by mi hľadeli len ako jahody.