Ako si môj milý

1.
Ako si môj milý cez tie tie hory prešol?
[:Azda ťa jarábok:] [:na krídlach preniesol?:]

2.
Ani ma jarábok na krídlach neniesol,
[:len som ťa, má milá,:] [:navštíviti prišol.:]

3.
Snilo sa mi snilo, že pole horelo,
[:a to sa milému:] [:líčko červenelo.:]

4.
Snilo sa mi, snilo, že sa v poli blýska,
[:a to sa mej milej:] [:zablyšťali očká.:]

5.
Snilo sa mi, snilo, dážď že v noci padal,
[:a to si ty, milý,:] [:pod oblôčkom plakal.:]