Vyletel sokol

1.
Vyletel sokol s bučka na topoľ,
[:s bučka na jedličku, zahral na strunečku,
rozveselil dvor.:]

2.
Hanička milá, Janko ca volá,
[:ak si není pyšná, abys´k nemu išla,
sama jediná.:]

3.
Ja by som išla, ale nemôžem,
[:lebo moja mama kľúče s sebou vzala,
išla na kázeň.:]