Vstávaj, Honzo, hore

1.
Vstávaj, Honzo, hore, na baňu klopajú,
ak neskoro prídeš, fárať ti nedajú.

2.
Neskoro som prišiel, fárať mi nedali,
ešte ma hutmanskou palicou vydrali.

3.
Basom vám azaňat, s vašimi baňami,
keď ste ma nabili, fárajte si sami.