Visit jabko, visit

1.
Visit jabko, visit, ale vpasti musit,
[:koli ďivka fajna, koli ďivka fajna, vydaty ša musit.:]

2.
Ivane, Ivane, ja by´m ťa ľubila,
[:keby mene mati, keby mene mati pre tebe nebila.:]

3.
Pre tebe nebila i nezabraňala,
[:ta by naša ľubov, ta by naša ľubov dovše vytrimala.:]

4.
Haničko, Haničko, moja prepeľičko,
[:ty mamu nesluchaj, ty mamu nesluchaj, daj bočkaty ľičko.:]

5.
Vesiľa, vesiľa, na vesiľu ľude,
[:jak by ša doznaty, jak by ša doznaty, koly naše bude.:]

6.
Visit jabko, visit ale opadaje,
[:a ta naša ľubov, a ta naša ľubov zavše prekvitaje.:]