A ty Detva, Detva

1.
A ty Detva, Detva,
a ty Detva biela;
po nej sa prechodí
[:čeľaď premilená.:]

2.
A ty Detva, Detva,
okruhluo mestečko;
po ňom sa prechodí
[:to moje srdiečko.:]