Ach, môj Bože, čo mám robiť

1.
Ach, môj Bože, čo mám robiť,
či sa ženiť, či len tak byť?
[:Ženiť sa mi nedovolá,
vandrovať ma nohy bolá.:]

2.
Ach, môj Bože, čo mám robiť,
či sa ženiť, či len tak byť?
[:Vezmem starú - tá bude piť,
mladá bude iných ľúbiť.:]