Ach, Bože môj, prebože môj, teraz

1.
Ach, Bože môj, prebože môj, teraz,
naplačú sa moje očka neraz,
[:naplačú sa za moju slobodu
ej, čo mi ju šla kolo bystrú vodu.:]

2.
Moje očká vždy veselé boli,
kade išli, tade sa len smiali,
[:a teraz sa do zeme dívajú,
ej, kade idú, tade len plakajú.:]