Visoka ľisečka

Kamenica, dievčenská

1.
[:Visoka ľisečka, mala ja dzivečka,:]
[:ňehodna ja dostac, ňehodna ja dostac orišek z veršečka.:]

2.
[:Ktože mi ho zejme, kto mi ho rozčvirka,:]
[:teho budzem, teho, teho budzem, teho, na jeseň frajírka.:]