A z našeho kosceľička

Šarišské Dravce, Šariš

1.
[:A z našeho kosceľička,:]
[:viľecela lastovička.:]

2.
[:Preľecela cez tri hori,:]
[:povic mila co ce boľi.:]

3.
[:Ňeboľi me žadna rana,:]
[:ľem ta ľubosc opetana.:]