A ket ja śe pres te Dravce prejdzem

Šarišské Dravce, Šariš, chlapčenská

1.
A ket ja śe pres te Dravce prejdzem,
šicke ľudze pitaju śe dze jdzem,
[:na biľim papiru, na cinovim taňiru,
šeja, hoja, vrac śe duša moja.:]

2.
A ket ja śe zaveźňem, zaveźňem,
moju milu ňeveźňem, neveźňem,,
[:na biľim papiru, na cinovim taňiru,
šeja, hoja, vrac śe duša moja.:]