Ach, mamičko má

Myjava, dievčenská

1.
Ach, mamičko má, ja sa sma bojím,
príde mátoha, ja sa neubránim.
[:Heš, heš, heš, heš, heš, heš, ja sa neubránim.:]

2.
Ach, cérečko má, nebudeš ty sama,
príde mátoha, budete vy dvaja.
[:Heš, heš, heš, heš, heš, heš, budete vy dvaja.:]