Veď sme mi neprišli

Liptov

1.
Veď sme mi ňeprišli pre vaše rezance,
[:ale sme mi prišli, ale sme mi prišli pre dva, pre tri tance.:]

2.
Veď sme mi ňeprišli, žebi jedli, pili,
[:aľe sme mi prišli, ale sme mi prišli, žebi veselili.:]

3.
Keď sa ja ňevidám za tri, štiri roki,
[:važeckím mláďencom, važeckím mláďencom, pribijem obloki.:]


alebo:
Veď sme my neprišli
Važec

1.
Veď sme my neprišli pre vaše rezance,
[:ale sme my prišli, ale sme my prišli,
pre dva, pre tri tance.:]

2.
Veď sme my neprišli, žeby jedli pili,
[:ale sme my prišli, ale sme my prišli,
žeby veselili.:]

3.
Keď sa ja nevydám za tri, štyri rôčky (Keď sa neožením)
[:važeckým mládencom (dievčatám), važeckým mládencom (dievčatám),
pribijem oblôčky.:]