Vitojče, vitojče

Orava, Oravské Veselé, svadobná

1.
Vitojče, vitojče, novotno rôdžina,
[:šadňiče si za stul, vypijeme vina.:]

2.
Kje še rôdžinecka s rôdžineckom zyjdže,
[:to še vo poharku, vo dvuk ňevôbyjdže.:]

3.
Pôco zeš tu přisel, ty kôcy vomjatku,
[:syčkje džefkiš vomjut a mňe na vostatku.:]

4.
Pôco zeš tu přisel bez teľovne ľasy,
[:coš še ňevozyňul za teľovne casy.:]

5.
Jus ide, jus ide, jus jek še vybrala,
[:Bug zaplac mamicko, coš mje vychovala.:]

6.
Jus ide, jus ide, jus nôzki za prôgiem,
[:zostaň tu, mamicko, z milym panym Bogiem.:]

7.
Juz je po sobaše, juz je i po šľubje,
[:juz še ten mlôdy pon poza osy skubje.:]

8.
Dy me tu ňepřišľi, zeby me tu šedľi,
[:aľe me tu Přišľi, zeby me co zjedľi.:]

9.
Dy me tu ňepřišľi pře vase řezance,
[:aľe me tu přišľi pře dva, pře tři tance.:]

10.
Kje jo še vozyňul, Jezus matko švjento,
[:kje jo še vobezřol, una za mnom zgienta.:]

11.
Vydač by še, vydač, kjeby jako vybrač,
[:kjeby za takjego, co by š ňim ňeľegač.:]

12.
Vydač še môge, i vybrač si môge,
[:aľe to ľegaňe dojednač ňimoge.:]

13.
Dy jo še vydala na maly, krutki cas,
[:dy jo si myšľala, ze bede džefkom zaš.:]