A tam dolu na řece

Orava, Oravské Veselé, mládenecká

1.
A tam dolu na řece, a tam dolu na řece, na řece,
[:paslo džefce kačice.:]

2.
Una vôlo taš, taš, taš, una vôla taš, taš, taš, taš, taš, taš,
[:přidž Jašonku vjecor zaš.]

3.
Aľe ňechôdž v sobote, aľe ňechôdž v sobote, v sobote,
[:bo mom piľno robote.:]

4.
Aľe přidž si v ňedžeľe, aľe přidž si v ňedžeľe, v ňedžeľe,
[:na lavje či poščeľe.:]

5.
Pôščeľila na lave, pôščeľila na lave, na lave,
[:vysy dupe jak glove.:]

6.
A un še chčol vôbručič, a un še chčol vôbručič, vôbručič,
[:spod do vjadra, zmocol řič.:]

7.
Una mu je susela, una mu je susela, susela,
[:pol řiči mu spoľila.:]

8.
Vžeňi deske dembovo, vžeňi deske dembovo, dembovo,
[:ustrugaľi řič novo.:]

9.
Po džedžiňe chôdžiľi, po džedžiňe chôdžiľi, chôdžiľi,
[:novo řič si chvoľiľi.:]