Vrchovina hrob mohyla

1.
Vrchovina hrob mohyla, hľadá mamka svojho syna,
[:keď ho našla, na hrob kľakla a potom mu takto riekla.:]

2.
Synku, synku, radosť moja, tu spočíva mladosť tvoja,
[:otec plače, mamka kvíli, otvor že sa hrob náš milý.:]

3.
Choďte mamka, choďte domov, nepríďte vy viac na hrob môj,
[:povedzte to môjmu rodu, nech sa bije za slobodu.:]