Vojak od Kežmarku

1.
Ej, vojak od Kežmarku, volá na krčmárku,
[:ej, krčmárečka milá, nalej nám pohár vína.:]

2.
Ej, krčmárka sa smeje, pohár vína leje,
[:ej, napime sa chlapci, ej, bo sa rozídeme.:]

3.
Ej, píme chlapci, píme, sladké pálenečky,
[:ej, my nezaplatíme, ej, zaplatia dievečky.:]

4.
Ej, píme chlapci vínko, bo voda nedobrá,
[:ej, bo po tej vodičke, ej, drobné rybky brodia.:]

5.
Ej, drobné rybky drobné, to sú rybárovo,
[:ej, a to dievča švarné, ej, to je šuhajovo.:]

6.
Ej, šuhaju luterán, za tebe vôľu mám,
[:ej, ale ma otec mať, ej, za tebe nechcú dať.:]

7.
Ej, že si ty luterán a ja katolíčka,
[:ej, nezrovnaly by se, ej, našo dva serdiečka.:]

8.
Ej, našo dva srdiečka, našo štyri očká,
[:ej, plakať by musely, ej, za pol štvrta rôčka.:]